image.png

NAKRĘCAMY POMAGANIE W POWIECIE ŁOBESKIM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 

  1. WYPEŁNIĆ NINIEJSZY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W RAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI* ( jeśli dotyczy );

  2. DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONY WNIOSEK DO SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI TACY SAMI ( Łobez, ul. Sikorskiego 6 ) W TERMINIE DO 10 WRZEŚNIA DO GODZINY 15.30 OSOBIŚCIE LUB ELEKTRONICZNIE NA ADRES e-mail: biuro-tacysami@wp.pl.

  3. GRUPY NIEFORMALNE, KTÓRE CHCĄ ZGŁOSIĆ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZOBOWIĄZANE SĄ DOSTARCZYĆ DO NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 ( LISTA MIN. 10 OSÓB PEŁNOLETNICH, KTÓRE DEKLARUJĄ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU)

  4. PO WERYFIKACJI NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI ORAZ PORTALU FACEBOOK ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY LINK DO GŁOSOWANIA NA ZGŁOSZONE MIEJSCOWOŚCI.

  5. GŁOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ W OD DNIA 13 WRZEŚNIA 2021 ROKU I TRWAĆ BĘDZIE DO DNIA 24 WRZEŚNIA DO GODZ. 23.59.

  6. METALOWE TRZY SERCA  OTRZYMAJĄ MIEJSCOWOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ GŁOSÓW.

       DODATKOWO DLA PIERWSZYCH PIĘCIU MIEJSC PRZEWIDZIANO NAGRODY W POSTACI BONÓW NA ZAKUP KRZEWÓW,             KWIATÓW OZDOBNYCH

      Z KONKURSU WYKLUCZONE SĄ MIEJSCOWOŚCI, KTÓRE POSIADAJĄ JUŻ METALOWE SERCE W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI.