Anna Bajowska

Prezes Spółdzielni / Opiekun Medyczny

Anna Bajowska współzałożycielka Spółdzielni "TACY SAMI"
Z wykształcenia opiekun medyczny
Kwalifikacja w zawodzie Opiekun medyczny MS.04.
Szkolenia:
- Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej;
- Specjalistyczny kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych;
- Szkolenie warsztatowe Asystent osoby niepełnosprawnej;
- Szkolenie dla opiekunów i kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej i
opiekunów faktycznych;
- Seminarium I warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Anna Bajowska