Paweł Bajowski

Wiceprezes Spółdzielni

Paweł Bajowski współzałożyciel Spółdzielni TACY SAMI.
Od 2016 roku Przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łobeskiego.
Osoba niepełnosprawna pełna pomysłów. Inicjator cyklicznej imprezy pt. Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych.
Inicjator i realizator akcji "Nakręcamy Pomaganie w Powiecie Łobeskim".

Paweł Bajowski