opiekun-seniora.jpg

Usługi opiekuńcze
 

JAKI JEST ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

Usługi opiekuńcze mogą obejmować następujące czynności:

 1. Związane z samoobsługą:

  • Dbanie o higienę osobistą – toaleta, pomoc w kąpieli, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

  • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

  • Podawanie posiłków,

  • Podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,

  • Przesłanie łóżka,

  • Inne czynności wg potrzeb

 2. Związane z prowadzeniem domu:

  • Utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez klienta oraz sprzętu i urządzeń sanitarnych,

  • Pranie bielizny w sprzęcie zmechanizowanym lub oddawanie do pralni,

  • Pomoc w przygotowaniu posiłku lub dostarczenie posiłku ze stołówki,

  • Zakup niezbędnych artykułów w najbliższym sklepie,

  • Przynoszenie węgla do 5 kg oraz palenie w piecu.

 3. Związane z załatwianiem spraw:

  • Zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych,

  • Realizacja recept,

  • Uiszczanie rachunków,

  • Zgłaszanie napraw,

  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  • Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów,

  • Inne w zależności od zaistniałych potrzeb.

 

Zakres świadczonych usług ustalany jest indywidualnie przez pracownika Spółdzielni 

w oparciu o oczekiwania strony.

PAMIĘTAJ!!!

OSOBA ŚWIADCZĄCA USŁUGI OPIEKUŃCZE MA POMAGAĆ, A NIE WYRĘCZAĆ!

Stawka odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi od 15 zł do 30 zł brutto za godzinę*
* kwota uzależniona jest od dochodu w rodzinie.